Beste adoptanten, vrijwilligers en belangstellenden,

 

Bij deze willen we jullie informeren over het zeer goede nieuws, namelijk:

 

dat de rechter ons in het kort geding tegen onze stichting om de hondjes Holly en Hazel op ALLE punten in het gelijk heeft gesteld!

 

We hopen dat we deze nare zaak nu kunnen gaan afsluiten. Het is zwaar geweest voor veel vrijwilligers; er is veel kostbare tijd verloren gegaan aan deze zaak. We danken hun voor hun inzet, moed en steun in moeilijke tijden.

 

Ons doel is bereikt:  de hondjes zijn veilig en kunnen goed opgroeien!

 

 

 

 

Beste adoptanten, vrijwilligers en belangstellenden,

Omdat inmiddels via diverse media berichten verschijnen over stichting Fuertedogs, willen we graag ook u alvast informeren.

Op donderdag 4 april jl. diende een kort geding tegen Fuertedogs; de uitspraak volgt op donderdag 11 april. Wij betreuren natuurlijk dat het zover gekomen is maar blijven staan voor onze eigen waarden en visie als het om het welzijn van onze Fuertedoggies gaat.   Wij hopen op uw vertrouwen en steun in deze lastige situatie.

Waar gaat het om? Voor het eerst in het bestaan van de stichting is de keuze gemaakt om 2 Fuertedogs hondjes (Holly en Hazel) terug te vorderen. Het ging hier om een adoptie- en opvangovereenkomst.  Het terugvorderen van de betreffende hondjes is natuurlijk niet een beslissing die zo maar is genomen. De betrokken adoptant heeft hulp cq ondersteuning gehad van vrijwilligers maar de gedragsmatige benadering richting onze hondjes was en bleef helaas van dien aard dat we ons in het belang van het welzijn en de ontwikkeling van deze twee pups uiteindelijk genoodzaakt zagen tot dit moeilijke besluit. Sindsdien heeft deze adoptant allerlei pogingen ondernomen om Holly en Hazel in haar definitieve bezit te krijgen. Fuertedogs heeft hierbij een strategie gekozen die eer doet aan waar we voor staan. Gelukkig worden we hierbij door een klein aantal vrijwilligers heel goed ondersteund. Verder worden we uitstekend juridisch bijgestaan door onze advocaat.

Wist u trouwens dat er sinds de oprichting van Fuertedogs inmiddels zo'n 372 hondjes zijn geadopteerd en daarmee een liefdevol thuis gevonden hebben?  Wist u ook dat er in zo'n 17 gevallen op verzoek van de adoptant een hond is teruggenomen door de stichting?  Redenen voor betreffende adoptanten waren onder meer overlijden, ernstige ziekte, onvoorziene veranderende (gezin/ familie) omstandigheden, scheidingen etc. 

De adoptie van een Fuertedoggie vindt plaats volgens een zogenaamde gesloten cirkel. We verplaatsen geen problemen van Fuerteventura naar Nederland.  Zoals bij jullie allemaal bekend, blijven de honden eigendom van de stichting. Onze adoptanten hebben ten allen tijde de mogelijkheid om de hond terug te geven; wij nemen dan  direkt de zorg over en zoeken zelf naar oplossingen.  Dit is een groot recht van onze adoptanten en een zware verplichting voor de stichting maar essentieel in onze werkwijze . Gelukkig gebeurt het dus weinig. Wij zijn trots op onze stichting. Trots op het bijzondere werk dat Elke verricht en op uw financiële, praktische en/of emotionele ondersteuning. Trots dat u met zo velen honden bij ons heeft geadopteerd en ze zo liefdevol verzorgt. Trots dat u ons ook zo vaak uit eigen beweging op de hoogte houdt van het wel en wee van het Fuertedoggie bij u thuis.

Dank aan allen voor uw steun, betrokkenheid en vertrouwen.

Stichting Fuertedogs  

www.fuertedogs.com

you cannot save the dogs of the world, 
but you can save the world of ONE dog..!

 

JAARVERSLAG STICHTING FUERTEDOGS  2012

 

 1. ALGEMEEN

1.1    Structuur

 

Stichting Fuertedogs is op 20 oktober 2008 opgericht te Barendrecht. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24445414 en valt met zijn activiteiten onder de dierenpensions en dierenasielen.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers waarbij Elke Kaaskooper de dagelijkse gang van zaken in handen heeft en daarmee het leeuwendeel van de activiteiten verricht. De stichting is volledig afhankelijk van giften. 

Stichting Fuertedogs is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder (RSIN / fiscaal) nummer 8200.16. 007 .

 

1.2    Samenstellling van het bestuur (2012)

 

Naam

Functie in het bestuur

Bestuurslid vanaf

Bestuurslid tot

Open positie

Voorzitter

 

 

K.C. Beijen

Secretaris

01 oktober 2011

 

P. Victoor

Penningmeester

01 juli 2010

 

K. Kaaskooper

Adviserend lid

20 oktober 2008

 

M. Groenemeijer

Adviserend lid

01 juli 2010

 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten uit naam van de stichting. De bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte kosten. Sinds de oprichting van de stichting in 2008 hebben de bestuursleden geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

1.3    Contactgegevens

Stichting Fuertedogs

p/a Drechtlaan 34

2451 CM Leimuiden

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.fuertedogs.com

Rekeningnummer: NL 42 ABNA 052.82.62.289 ABN AMRO bank te Vleuten 

RSIN/ Fiscaal nummer: 8200.16.007   

 

2. STICHTING FUERTEDOGS

 

2.1    De stichting - algemeen

Elke Kaaskooper, sinds 2002 op Fuerteventura verblijvend, heeft zich het lot van de honden op het eiland altijd erg aangetrokken. Door de jaren heen heeft ze getracht om zoveel mogelijk noodlijdende dieren te helpen. Na jarenlang via verschillende kanalen geholpen te hebben, is zij in 2007 gestart met een eigen opvangcentrum.

Anno 2012 lopen er gemiddeld zo’n 125 honden bij Elke op de finca rond. Elke huurt voor deze honden een verwaarloosde boerderij / finca. Met 127.000m2 grond biedt deze locatie talrijke mogelijkheden. Stap voor stap is ze sindsdien voortdurend bezig om een degelijke hondenopvang te realiseren, een enorm karwei naast de gewone dagelijkse verzorging van zo´n grote groep honden!

De meeste hondjes bij Elke komen uit één van de vier op Fuerteventura aanwezige dodingstations. Anderen zijn op het terrein van de opvang achtergelaten of opgehaald na een noodoproep door mensen van het eiland. Deze vaak noodlijdende hondjes worden door Elke met liefde opgenomen, behandeld en voorbereid op een beter leven elders. 

Helaas zitten er soms ook getraumatiseerde of mishandelde hondjes bij die veel tijd nodig hebben om te herstellen. Sommige van deze honden zullen de rest van hun leven bij Elke blijven omdat ze zodanige schade hebben opgelopen dat ze niet meer te herplaatsen zijn. Op de finca van Fuertedogs kunnen deze gewonde hondenzieltjes tot rust komen en hopelijk wat van hun verloren vertrouwen terug winnen. 

Honden in Spanje en dus ook op Fuerteventura leven vaak onder barre omstandigheden. Zonder de lokale ware dierenliefhebber te kort te willen doen, blijft de Spaanse mentaliteit ten opzichte van dieren vaak zeer bedroevend. Vooral de Podenco Canario, de voor de Canarische Eilanden zo kenmerkende jachthond, heeft het zwaar te verduren. De Fuertedogs roedel telt dan ook zo’n 60 afgedankte podenco’s danwel podencokruisingen.

Deze honden worden gebruikt voor de jacht op konijnen, maar aangezien er slechts 12 zondagen per jaar gejaagd mag worden op het eiland wordt de Podenco de rest van het jaar behoorlijk verwaarloosd. Ze liggen te vegeteren aan te korte kettingen zonder bescherming tegen de felle Canarische zon, met te weinig of zelfs geen water en/of voer. Vaak genoeg worden ze dood aan de ketting gevonden. Overleven ze het wel tot de volgende jacht dan sterven ze vaak door gebrek aan voorbereiding en training of worden ze als de prestaties uitblijven zonder pardon afgeschoten, opgehangen of gewoon ergens achtergelaten om te verhongeren.

Maar ook andere hondenrassen hebben het moeilijk op Fuerteventura. De gemeenten hebben op Fuerteventura vier zogenaamde dodingstations. Alle honden die los op straat lopen worden door speciale hondenvangers van de gemeente gevangen en in zo’n centrum gestopt. Ook de mensen die hun hond niet meer willen, kunnen deze zo afgeven bij de dodingstations. Afhankelijk van het aantal honden in de betreffende “perrera municipal ” worden de honden dan gewoonlijk na 10 tot 20 dagen zonder pardon afgemaakt, meestal op een dieronvriendelijke wijze.

 

2.2    Doel, activiteiten en beleid van de stichting

De Stichting Fuertedogs is een Nederlandse stichting die tot doel heeft de hondenopvang van Elke Kaaskooper op Fuerteventura te ondersteunen. Het gaat daarbij zowel om financiële als om praktische steun. We zijn een kleine, flexibele, onafhankelijke en transparante stichting die zich inzet voor de door Elke opgevangen honden. Activiteiten en beleid van de stichting zijn hier op gericht:

 • Het opvangen en verzorgen van noodlijdende honden
 • Behandeling van de honden door middel van medisch onderzoek, castratie/  sterilisatie, inenten en chippen en noodzakelijk medische ingrepen
 • Herplaatsen van honden, voornamelijk in Nederland, België en Duitsland
 • Het onderhouden van contacten met adoptanten, sponsoren en donateurs
 • Het onderhouden van een ondersteunend vrijwilligersnetwerk
 • Het onderhouden van contacten met andere, gelijkgerichte organisaties en personen
 • Deelname aan evenementen ( bijvoorbeeld de  Podenco-dag)
 • Zoeken van de publiciteit (website, internetportalen, verspreiden van folders, braderieën, en niet te vergeten de mond-op-mond reclame etc.)
 • Fondsenwerving:
  • de maandelijkse Adoptie op Afstand donaties naast onregelmatige of éénmalige giften
  • vergoeding voor geadopteerde honden en facultatieve terugstorting van neutralisatiekosten
  • spontane giften van fincabezoekers
  • sponsoren voor specifieke projecten
  • benificiënt van goede doelen loterijen met name de Vriendenloterij
  • via akties en evenementen

 

2.3    Communicatie

De website – www.fuertedogs.com – is voor de stichting van groot belang om met haar achterban te communiceren en nieuwkomers te informeren.

Op de Fuertedogs website kunnen nieuwsberichten, gebeurtenissen op en rond de finca, achtergrond informatie over de honden, hun happy end foto’s en een overzicht van donaties en hulp door vrijwilligers worden gepubliceerd.

Voor de promotie van haar werkzaamheden heeft Stichting Fuertedogs een flyer beschikbaar in diverse talen. De flyer heeft ten doel mensen bekend te maken met de stichting en om vluchtpartners bereid te vinden te helpen bij het begeleiden van honden naar hun nieuwe tehuis in Nederland, België of Duitsland.

 

 

Voor het onder de aandacht brengen van honden die geschikt zijn om te worden bemiddeld, publiceren we op een aantal portaal sites om hun kans op een eigen thuis te verhogen.

 

2.4    Evenementen 2012

 • De Podencodag op 6 mei 2012 / georganiseerd door Judy Kleinbongardt
 • Rommelmarkten en braderieën

Op de Podencodag 2012 is Elke Kaaskooper zelf ook aanwezig geweest. Het is een belangrijke dag waar liefhebbers van het Podenco ras samenkomen en informatie uitwisselen. Op de Fuertedogs finca zijn relatief veel Podenco’s aanwezig (rond de 60). Ze hebben een prachtig karakter, aandoenlijk, lief en vrolijk. Mede vanwege hun jachtinstinct maar ook vanwege hun relatief geringe bekendheid behoren zij vooralsnog helaas nog tot de wat moeilijker plaatsbare honden. Gelukkig zijn er steeds meer fans met een voorliefde voor de podenco’s, ook vanuit de hondensport bijvoorbeeld canicross (www.canicrossnederland.nl). Zo zijn onder andere Fuertedoggies ELMO, MICK, DOX, JELLE en LEVI (allen podenco-kruisingen) zeer enthousiaste canicrossers.  MICK met zijn baasjes Marianne van de Linden en Fred Hazeleger werd zelfs wereldkampioen canicrossen in Belgie. Voor podenco’s maar ook voor andere honden een fantastische bezigheid, deze sport.

 

Voor Stichting Fuertedogs was de Podencodag  2012 tegelijk ook een manier om weer even contact te maken met betrokkenen en adoptanten. Het was dan ook hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de moeite hadden genomen om (met hun geadopteerde hondjes) langs de Fuertedogs stand te komen. De hondjes zagen er stuk voor stuk allemaal goed uit. Het weerzien van haar hondenkinderen was voor Elke weer een flinke booster om door te gaan met haar missie.

In 2012 hebben vrijwilligers ook diverse malen aan een rommelmarkt of braderie deelgenomen, waarbij hun opbrengst bestemd was voor Fuertedogs. Veel dank daarvoor.

 

2.5    Donateurs inclusief Adoptie op Afstand ( AoA)

De stichting heeft een vaste achterban van donateurs waar dit jaar weer een aantal nieuwe mensen bij zijn gekomen die de stichting een warm hart toedragen. De meeste donaties bestaan uit een maandelijks bedrag voor het adopteren van een specifieke hond op afstand dan wel voor de Fuertedogs roedel in het algemeen.

Verder zijn er donateurs die een specifieke donatie doen voor bijvoorbeeld het castreren of steriliseren van een bepaalde hond of een vergoeding geven voor het mogelijk maken van een operatie van een gewonde of zieke hond of een verbeteringsproject op de finca.

Al deze bijdragen zorgen ervoor dat de Fuertedogs opvang kan blijven draaien. Het is daarom een belangrijk doel voor het bestuur om de kring van donateurs te onderhouden en uit te breiden, zeker gezien het feit dat het aantal op te vangen honden op de finca nog steeds groeit.

 

2.6    Adoptie van een hond

Wanneer iemand geïnteresseerd is in het adopteren van een hond van de stichting wordt er gevraagd een interesseformulier in te vullen. Dit formulier wordt door Elke bekeken en beoordeeld. Hierna wordt er contact opgenomen met de potentiële adoptant en worden eventuele verdere vragen doorgenomen en zoveel mogelijk informatie over de betreffende hond uitgewisseld. Indien beide partijen hierna verder willen gaan, volgt een kennismakingsbezoek waarvan een verslag wordt opgesteld met hierin ook de beoordeling of de te adopteren hond een goed tehuis kan worden geboden. Bij een positieve uitslag kan het adoptiecontract opgesteld worden en zal de adoptant de adoptiebijdrage naar de stichting overmaken. Elke maakt de hond dan klaar voor de vliegreis en zoekt een vluchtpartner om de hond te kunnen begeleiden op de vlucht.

Op de bestemmingsluchthaven worden de hond en de vluchtpartner opgevangen door een Fuertedogs vrijwilliger. In veruit de meeste gevallen zijn ook de adoptanten zelf daarbij aanwezig en vindt meteen de overdracht plaats.

 

En dan begint voor de hond de aanpassing van een buitenleven op de finca aan een huiselijk leven bij de adoptiefamilie. Per e-mail, telefoon, skype of huisbezoek wordt er daarna contact gehouden met de adoptant om zo een stukje nazorg te kunnen houden. Mocht er ondanks alle zorg toch iets niet goed gaan met de hond bij zijn nieuwe tehuis, dan zal de stichting hier te allen tijden een oplossing voor zoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van een hondengedragsdeskundige.

 

Elke's project leidde in 2012 voor 207 honden tot een veilig onderkomen en daarmee een nieuwe kans op geluk. Daarvan leven er 126 honden op de finca in plaats van het dodingsstation als eindstation. Dankzij de financiële steun van veel mensen konden/kunnen zij gelukkig allemaal naar behoren verzorgd worden. Er vonden totaal 81 honden een nieuw thuis. En wel 41 in Nederland, 32 fuertedoggies vonden hun weg via bevriende relaties in Duitsland. Er gingen 5 honden naar België, 1 naar Frankrijk en 2 honden vonden een fijn thuis op Fuerteventura zelf. Al met al kunnen we daarmee voor 2012 wederom spreken van een geslaagde missie.

BEDANKT MENSEN, voor uw hulp en betrokkenheid!


 

2.7    De Fuertedogs Finca

 

De finca waar Elke en de honden verblijven is een oude verwaarloosde boerderij / finca bij het dorpje Las Pocetas. Anno 2012 is een groot stuk van de finca omheind en zijn er binnen deze omheining een flink aantal verschillende zones aangebracht waarbinnen de honden overdag vrij kunnen lopen, spelen en rusten. Op de velden staan er omgebouwde kabelhaspels zodat de honden beschutting kunnen zoeken tegen de hete zon. Nog meer schaduwplekken creëren blijft echter noodzakelijk vanwege de toename van het aantal honden. Op ieder van de velden is altijd voer en vers water aanwezig. ’s Nachts gaan alle honden naar de betegelde nachtverblijven met voor iedere hond een mand. Elke ochtend, als de honden zich op de velden vermaken, worden de nachtverblijven grondig schoongemaakt zodat de honden ’s nachts weer een schone plek hebben om te slapen.

 

Dit jaar hebben ook weer veel belangstellenden en vrijwilligers de Fuertedogs finca bezocht. Sommigen kwamen alleen om kennis te maken met de honden, anderen om Elke te helpen met de dagelijkse activiteiten. Naast de dagelijkse schoonmaak- en verzorgingsaktiviteiten blijft regelmatig preventief sproeien met een anti-vlooienmiddel danwel het behandelen van de fincagrond met een gasbrander een noodzakelijke en tijdrovende bezigheid. Daarom is het zo fijn als ook hiervoor hulpvaardige mensen langskomen om de handen uit de mouwen te steken.

In 2012  waren er ook een aantal vakmensen op vrijwillige basis bereid om allerhande kluswerk aan de finca te verrichten.  Zo is onder meer een deel van het dak onder handen genomen (dankzij familie Vleeming). Is er veel gelast om de deuren en hekken weer goed af te kunnen sluiten. De nachtverblijven zijn uitgebreid en er is extra hekwerk neergezet. Het kluswerk was in 2012 verder vooral gericht op de opsplitsing van nog meer velden, extra doorgangen en sluizen.

Al dit werk was nooit mogelijk geweest zonder de belangeloze inzet van de betreffende mensen.

Hartelijk dank!

 

VOORUITBLIK OP 2013

Voor 2013 blijft het verder uitbreiden van de fondsenwerving zeer belangrijk omdat het aantal op te vangen honden op de finca nog altijd groeit. Logischerwijs brengt dat toenemende kosten voor voer, dierenarts, medicatie en dergelijke met zich mee.

Er staan ook nog verbeteringsprojecten aan de hondenopvang zelf op de verlanglijst. (Extra verblijven en doorgangen, reparaties aan dak- en hekwerk etc.)

Prioriteit in 2013 heeft echter het realiseren van meer schaduwplekken per veld in verband met de hete Canarische zon. Verbetering van de watervoorziening op de finca blijft ook voor 2013 nog een belangrijk item.  De waterdruk op de velden is ronduit slecht. Verder moet nagedacht worden over de huidige voeropslag. Ieder veld heeft tot op heden een oude liggende koelkast  die dient als voeropslag, bij regen zijn de koelkasten helaas niet waterproof. Wellicht is de aanschaf van kliko-karren een efficiënt en hopelijk financieel realiseerbaar alternatief.

Door het groeiende aantal honden zal er ook een oplossing gevonden moeten worden voor de dagelijkse bezetting op de finca. Elke Kaaskooper is zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag op de finca aanwezig. Naast vrijwilligers uit Nederland en België die soms voor een klusweek op de Fuertedogs finca verblijven, zou een dagelijks paar extra handen voor langere tijd zeer welkom zijn. Een hele uitdaging om hier een oplossing voor te vinden daar de stichting geen gelden heeft om mensen in dienst te nemen.

We zijn ook nog steeds op zoek naar de meest ideale manier voor het vervoeren van spullen naar de hondenopvang op Fuerteventura. Zowel voor het retourneren van transportboxen van geadopteerde honden als ook voor de gedoneerde goederen (hondenmanden, dekens, medicijnen, speeltjes, etc.). Dit alles moet vervoerd worden naar Fuerteventura. Sponsoring of suggesties voor transport blijven welkom.

 

 

 

JAARREKENING

1.1    Balans, Staat van Baten en Lasten & Kasstroomoverzicht

Balans per 31 december 2012

Activa

31 december 2012

31 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

1

 

2.723

 

5,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.723

 

5,209

 

 

 

 

 

 

Passiva

31 december 2012

31 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Vrij besteedbaar vermogen

 

 

 

 

- Algemene reserve

 

2,723

 

5,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,723

5,209

 

 

 

 

 

 


Staat van baten en lasten over 2012

2012

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Adoptie hond

2

10.760

14,120

Adoptie op afstand- specifieke hond

3

11.319

11,051

Adoptie op afstand- algemeen

3

6.452

6,570

Donatie algemeen

4

21.333

17,317

Donatie castratie & sterilisatie

5

3.620

2,755

 

5353

 

Som der baten

53,484

51,813

 

 

 

Lasten

 

 

Finca investering

6

11,576

8,050

Huur

3.900

3,600

Voer

15,367

13,513

Honden medisch

7

14,113

15,778

Honden vliegreis

3,343

3,682

Boodschappen

2,235

2,260

Communicatie, software, website

8

1,730

1,334

Gas, water, licht

1,222

882

Auto

9

1,635

2,695

Overige lasten

10

849

1,246

 

 

 

Som der lasten

55,970

53,040

 

 

 

Saldo

(2,486)

(1,227)

 

 

 


Kasstroomoverzicht over 2012

 

 

2012

2011

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

 

 

 

Ontvangen donaties

 

42,724

 

37,693

 

Ontvangen adoptiegelden

 

10,760

 

14,120

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ontvangen kasstromen

 

53,484

 

51,813

 

 

 

 

 

 

 

Betalingen verbeteringen finca en huur

 

15,476

 

11,650

 

Betalingen honden medisch

 

14,113

 

15,778

 

Betalingen honden levensonderhoud

 

15,367

 

13,513

 

Betalingen vliegreis adoptiehonden

 

3,343

 

3,682

 

Betalingen boodschappen

 

2,235

 

2,260

 

Betalingen communicatie, website e.d.

 

1,730

 

1,334

 

Betalingen gas, water, licht

 

1,222

 

882

 

Betalingen vervoer

 

1,635

 

2,695

 

Betaalde overige lasten

 

849

 

1,246

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaande kasstromen

 

 

55,970

 

53,040

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

(2,486)

 

(1,227)

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investerings­activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investerings­activiteiten

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financierings­activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financierings­activiteiten

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettokasstroom

 

 

(2,486)

 

(1,227)

 

 

 

 

 

 

Toename/(afname) geldmiddelen

 

 

(2,486)

 

(1,227)

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

 

 

2012

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per 1 januari

 

 

 

5,209

6,436

Mutatie boekjaar

 

 

 

(2,486)

(1,227)

 

 

 

 

 

 

Stand per 31 december

 

 

 

2,723

5,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2    Toelichting op de Balans & Staat van Baten en Lasten

 

Liquide middelen
Het banksaldo van de stichting bedroeg op 31 december 2012 EUR 2,723 (31 december 2011: EUR 5,209).

Adoptie hond
De hond is levenslang in bruikleen door ADOPTANT. Het door de nieuwe eigenaar betaalde bedrag is een bijdrage in de algemene en medische kosten van FUERTEDOGS en is derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier. Het betreft slechts een tegemoetkoming en is helaas niet kostendekkend voor de gemaakte uitgaven ( zoals reisvaardig  maken van honden, Europees paspoort, een micro-chip,  de hondsdolheidsenting, puppy en cocktail entingen, dierenartskosten, anti-vlooi en wormmiddelen, vluchtkosten,  het retourvliegen van de transportbox etc.) .

Adoptie op afstand
Dit kunnen zijn donaties voor specifieke honden of voor de Fuertedogs roedel in het algemeen. Het zijn bedragen die maandelijks of per jaar binnenkomen. Deze gelden worden gebruikt voor de verzorging van honden.

Donaties algemeen
Deze donaties zijn onregelmatig van aard en worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor mensen deze giften storten. Denk aan de operatie van een gebroken poot, het oplappen van binnengekomen zieke honden, specifieke medicijnen voor een bepaalde hond, vergoeding voor de huur van de finca en voor het draaiende houden van de opvang met alles wat hierbij komt kijken.

Donaties castratie/ sterilisatie
Specifieke donaties voor het castreren/ steriliseren van de honden.

Investering finca
De finca blijft een oude boerderij met dito bijgebouwen. Ook dit jaar is er weer veel door vrijwilligers geklust om de voorzieningen te verbeteren: repareren van lekkende daken, uitbreiden van de nachtverblijven, uitbreiden en versterken van de omheiningen, lassen van deuren, timmeren van hokken, bouwen van extra kennels en nog meer allerhande klussen.
Tevens kon er dankzij een gulle donatie van familie Paul & Wilma Verkaik op 19-12-2012 een bouwkeet worden aangeschaft, een comfortabeler verblijf voor de vrijwilligers.

Honden medisch
Kosten voor dierenarts (behandelingen, castratie/ sterilisatie, dierenpaspoort e.d.) en medicijnen.

Communicatie, Software en website
Maandelijkse kosten voor internet, telefoon, de website en computer benodigdheden.

Auto
Betreft de autoverzekering, onderhoud en diesel van de bestelauto waarmee de honden, de transportboxen, het hondenvoer en andere voorraden, als ook de volle poepzakken worden vervoerd.

Overige lasten
Bankkosten en promotiemateriaal etc.

 

PROOST op een goed nieuw jaar !!

 


 

Een woordje van DANK aan: 


Alle vermelde maar ook niet met name genoemde betrokkenen, sympathisanten, sponsoren, vrijwilligers, adoptanten, opvanggezinnen,  klussers, vluchtpartners enz. bij deze  HARTELIJK BEDANKT  voor wat zij met z'n allen voor de Fuertedogs honden en voor Elke hebben gedaan en hebben betekend. Zonder al die lieve, gulle mensen was het niet gelukt om ook in 2012 weer zoveel voor elkaar te krijgen en zoveel honden te kunnen helpen. ALLEN bij deze REUZE BEDANKT !!

 

Vooral ook ENORM BEDANKT alle mensen van de AoA / ADOPTIE op AFSTAND die het al heel lang zonder update's en nieuws over hun honden moeten stellen en toch trouw hun maandelijkse bijdrage voor hun Fuertedoggies zijn blijven storten. Hun loyaliteit is FANTASTISCH en HARTVERWARMEND, zij steken daarmee Elke een enorm hart onder de riem!!

 

Iedere dag weer komt Elke om in de hoeveelheid werk die zij in haar ééntje dient te verzetten. Door het structurele gebrek aan dagelijkse hulp op de finca en dus chronisch gebrek aan tijd en handen om alles iedere dag voor alle hondjes weer voor elkaar te krijgen, is Elke voortdurend overbelast en lijdt het computerwerk (- updaten van de website en foto's en mails aan AoA-sponsoren , enz. - ) voortdurend schipbreuk.

Het is helaas niet anders, vandaar dat het zo goed voelt dat vele sympathisanten desondanks gewoon door blijven sponsoren .

 

DANK voor het vertrouwen. GEWELDIG !

 

 

 

 

DECEMBER 2012:

 


Liesbeth Segers uit Belgie voor de EUR 50  " Prettige feestdagen en veel succes in het nieuwe jaar"  (31-12-2012)

 

Angela Lorusso ( adoptante podenca KIKI , opvang podenca PIEKE) voor de EUR 25   '' lieve Elke dit is voor de hondjes, met de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar "   ( 31-12-2012)

 

Anita & George Berk ( adoptanten van SARAH ) voor de EUR 60 eindejaarsdonatie ( 31-12-2012)

 

Jolanda & Henny Kersten uit Cuijk ( adoptanten van KITTY) voor de EUR 25 op de FD-rekening  "omdat alle hondjes verdienen wat KITTY heeft gekregen: een liefdevol thuis" (31-12-2012)

 


Petra Kohl & Wolfgang Putzke for their help at the finca, their attention for the Fuertedoggies and the donation of EUR 350 (28-12-20102)

 

Familie v der Meer (adoptanten J-pup JACKIE nu JESSIE ) uit Enschede voor de EUR 50 " feestdagendonatie van Jessie en familie" (28-12-2012)

 

Marilyn van Dommelen (www.dogcollege.nl) voor het bezoek aan de Fuertedoggies en de EUR 50 (28-12-2012)

Anja Gijsbers voor haar bezoek aan de Fuertedogs finca en de EUR 50 voor de honden (28-12-2012)

 

Ushi for her visit of the Fuertedogs finca and her attention for all the doggies and the donation of EUR 160  ( 27-12-2012)

 

COZIJNS & CONSULTANCY uit Apeldoorn voor de EUR 350 " donatie aan Stichting Fuertedogs" ( 28-12-2012)


Familie Pierreux voor het fantastische postpakket vol lekkernijen en cadeaus voor Elke en de honden  ( 27-12-2012)

ALCJ van den Broek uit s'Hertogenbosch voor de EUR 25 " kerstbijdrage (27-12-2012)

 

CMAG Visscher uit Drachten voor de EUR 80 "eindejaarsdonatie"  (26-12-2012)

 

Else Gigase uit Den Haag voor het bezoek aan de finca en de donatie van EUR 150 ( 26-12-2012)

Mw. Betty  Willemsen voor het bezoek aan de fincahonden en de donatie van EUR 50 (26-12-2012)

 

=====

 

AKTIE “ VIRTUELE KERST-KLUIVEN”  december 2012  :


Wilma & Paul Verkaik uit IJsselstein EUR 20   " = 20 kerstkluiven voor mijn fuertedoggies xx"  (27-12-2012)

Familie Werts uit Cuijk EUR 10  " virtuele kerstkluiven" (27-12-2012)

FJ van der Tol CJ uit IJsselstein EUR 20,00 (25-12-2012)

Jolanda TFM de Koning uit Heemskerk    EUR 25,00   (24-12-2012)

Ilonne de Langen (adoptante van podenco NASH): van Zeistenaren via Buddy’s Dierenwinkel & Ilonne zelf    EUR 25,00   (22-12-2012)

Michael Vleeming  “ virtuele kluif kerst actie”   EUR 25   (19-12-2012)

Familie Marion & Wilbert vd Broek uit Ettenleur   “virtuele kerst-kluif”    EUR 15,00  (19-12-2012)

Floor vd Broek uit Ettenleur  “ virtuele kerst-kluif”   EUR 5,00    (18-12-2012)

D MTL van Doorn uit Beverwijk   “ virtuele kerst-kluif”   EUR 2,00   (18-12-2012)

K Schakermann uit Schagen  “ virtuele kerst-kluif”   EUR 1,00   ( 18-12-2012)

======

 

Elly Scholtsz uit Opeinde voor de EUR 400 donatie voor de honden (24-12-2012)

 

Mw AJA Nelisse uit Leidschendam voor de EUR 25 “ fijne kerstdagen” (23-12-12)

 

S. Cakir uit Veendam EUR 10 extra naast de maandelijkse AoA EUR 5 ( 24-12-12)

 

Paul en Wilma Verkaik van BDA / Dak en Gevel Opleidingen uit IJsselstein voor de donatie a EUR 1500 voor de aanschaf van een bouwkeet / mobile unit opdat er in 2013 hopelijk voor Elke meer hulp komt.  Dus serieuze vrijwilligers die van aanpakken weten en een groot hart voor de honden hebben meldt je svp aan voor een klusvakantie. Met de aanwinst van de door Wilma en Paul gesponsorde unit is er dus een mogelijkheid om te overnachten zonder de honden,( de unit staat buiten de omheining) dan wel zoals vanouds op de finca in de' logeerkamer' gezellig tussen alle hondjes. (20-12-2012)

 

Sophie Timmer , adoptante van K-pupje KIKA nu ZELDA, uit  Assen voor de EUR 100  “ lieve Elke, voor hondenvoer, een castratie of een fles wijn voor jou, sterkte en knuffels   (20-12-2012)

 

Manon van Roest voor het adopteren van podenca SHALY en voor het terugstorten van de sterilisatiekosten a EUR 130 in de sterilisatiepot opdat er weer een ander teefje op de finca gesteriliseerd kan worden. Thanks!  (18-12-2012)

Manon van Roest voor de 10-daagse klusvakantie op de finca en haar aandacht en liefdevolle zorgen voor de honden (6 tm 16 dec 2012)

 

Familie Scholten- Jorritsma voor het adopteren van E-pup EDDY en de extra donatie van EUR 35 (11-12-2012)

 

Martin van Dijk &  Nancy Stokhof uit Almere voor het adopteren voor podenco pup GUAPO, die na zo’n slechte start bij hun een liefdevol thuis heeft mogen krijgen en voor het doneren van een extra bijdrage a EUR 110 voor de Fuertedoggies (7-12-2012) -  knuffels voor het kleine dappere manneke!!

 

Elly Scholtsz / alliance Medical BV – voor de EUR 75 ( 7-12-2012)

 

Dank aan de anonieme gever voor de EUR 50 voor de castratie kosten voor TRISTAN (1-12-2012)

 

NOVEMBER 2012:

Anja van der Ark & Mano van Oort voor hun bezoek aan de finca (30-11-2012) en de donatie van EUR 50 en voor het vliegen van podenca PIEKE en podenco pup GUAPO naar Nederland op 6-12-2012

Michael & Rosita (DLD) for the EUR 20 ( 30-11-2012 at the finca by Anja van der Ark)

 

Meta & Bram van den Berg , “ opbrengst collectebus EUR 60” ( 30-11-2012)

 

Deelnemers van de  VRIENDENLOTERIJ NV   “ afdracht 3e kwartaal EUR 255” ( 29-11-2012)

 

Judy Kleinbongardt voor de donatie a  EUR 241,10 uit de opbrengst van de verkoop van de Duitse versie van haar Podenco boek ( 26-11-2012) , tbv de podenco’s uit het dodingsstation. Daarvan is EUR 80 voor castratie van podenco RAOUL, EUR 80 voor castratie van podenco ALEX en EUR 70 voor het restant vd sterilisatiekosten van SPRIET )

 

Nicole Verhoeven voor de donatie a EUR 180 voor de verzorging van SPIKE (26-11-2012)

 

Judith Lansche for her visit of the Fuertedogs finca and the donation of EUR 300 (22-11-2012) and for flying podenca AKIRA to  Berlin on 24-11-2012.

 

DOBY DRACHTEN via YL van der Mei voor de EUR 20 – fooienpot uit de winkel  ( 21-11-2012)

 

Hilary Morley for her visit of the Fuertedogs finca and the EUR 50 donation (20-11-2012)

 

John & Liz Wright for  their help and visit of the Fuertedogs finca (17-11-2012) and the donation of EUR 310

Margaret Wright for the EUR 50 ( 17-11-2012 John at finca)

 

JAA Reytenbach uit Arnhem voor de EUR 20 “ een kleine donatie voor het geweldige werk wat je doet”  (9-11-2012)

 

Chiara Pirovano voor de EUR 20 die zij via een kennis doneerde  “ Gift van een hondenliefhebber” (7-11-2012)

 

Conneke en Reindert  ten Bokkel  Huinink / BOXCO  paardendeken wasserij in Putten, voor hun onverwachte bezoek aan de Fuertedogs finca op 6-11-2012 en de donatie a EUR 300. Super!

 

J. Rutten voor EUR 10  “ DONATIE  stichting FUERTEDOGS, VEEL SUCES”  (5-11-2012

 

Hr J Nicolaas uit Den Haag, “voor John & Rineke – aktie Kooiman” EUR 10 (1-11-2012)

IBS Nicolaas uit Den Haag, “voor John & Rineke – aktie Kooiman” EUR 10 (1-11-2012)

CT Marcus uit Den haag , “met vr groet TM, vriend van Ingrid- aktie Kooiman”  EUR 10 (3-11-2012)

Rog en Rog-de Geus uit Den Haag “ aktie John & Rineke Kooiman”  EUR 25 (5-11-2012)

Bernaards-vd Hoeven uit Leidschendam “ succes Rineke, groetjes Diana” EUR 25 (5-11-2012)

HT de Reiger uit Den Haag “ donatie aktie Fuertedogs”   EUR 10  (22-11-2012)

MLD Casteleijn uit Den Haag “ Goede aktie en veel succes!! “ EUR 15 ( 28-11-2012)

 

 

Familie Anita & Sjors Berk uit Hoorn voor het adopteren van podenca SPRIET nu SARAH  of SAARTJE en voor het terug storten van EUR 60 in de sterilisatiepot (5-11-2012)

 

OKTOBER 2012

Irmgard van Bergen voor de EUR 250  “nog voor DIERENDAG 2012” ( 31-10-2012)

 

RHG  Dorenberg , Robert & Magda uit Landgraaf,  voor de EUR 20  “ tbv ELKE, voor iets extra’s” ( 29-10-2012)

 

Ronald van der Starre voor de donatie van EUR 100 voor de Fuertedoggies ( 25-10-12 op de luchthaven van Fuerteventura)

 

Drogisterij MOLENAAR voor de opbrengst van de collectebus a EUR 35 ( 24-10-2012)

 

Petra Kohl & Wolfgang Putzke for their visit of the finca and the donation of dogfood for EUR 230  (16-10-2012)

 

Patrick / jeroen  voor de EUR 20 via Manon van Roest ( 4-10-2012)

 

Jolanda & Henny Kersten, adoptanten van KITTY, uit Cuijk voor de EUR 30 “voor de operatie van KESSY” ( 8-10-2012)

 

EUR 22,50 via stichting DERDENGELDEN uit Zeeland – donaties september 2012 via donatiemodule GEEF GRATIS  ( 3-10-2012)

 

SEPTEMBER 2012


Nina Bockstael,  adoptante van SEM & SAMBA, voor haar bezoek aan de finca en de EUR 50 ( 23-9-2012)

Ana , vriendin van Nina, voor haar hulp op de finca en de donatie van EUR 50 (23-9-2012)

 

Een anonieme donatie vanuit  uit een betrokken  dierenhart, EUR 150 voor de castratiepot

 

Marianne de Werdt ( adoptante van Yorky nu pukkie) voor de EUR 20 ( via Wilma 27-9-2012)

Theo de Werdt (Yorky, nu Pukkie) voor de EUR 20 ( via Wilma verkaik 27-9-2012)

Maaike de Werdt EUR 10 (via Wilma 27-9-2012)

Bert Smit EUR 40 ( via adoptanten Yorky – via Wilma 27-9-2012)

Doortje Guns ( via Yorky – via Wilma 27-9-12)

 

Familie Pierreux ( adoptanten LEILA, PINJO, MARIT) voor hun klusweek op de finca en de EUR 100 voor de Fuertedoggies  (8-9-2012)

 

Manon van Roest voor de EUR 71  “ sponsorwandeling Manon in samenwerking met hondenschool Snuffeldog “  ( 27-9-2012)

 

Nancy van de Poel voor de EUR 25 + EUR 10 ( 4-9-2012)

 

CMAG Visscher voor de EUR 200 tbv de operatie van KESSY  ( 4-9-2012)

 

A.I.M. CONSULTANCY BV  /  familie NIESING (adoptanten van LYNN) voor de EUR 1000 “ GIFT voor ELKE en haar honden”  nav hun bezoek aan de finca  in augustus 2012  ( 3-9-2012)

 

AUGUSTUS 2012

Deelnemers van de VRIENDENLOTERIJ NV die de helft van de inleg van hun loten aan Fuertedogs gekoppeld hebben :   voor de EUR 235 “afdracht 2e kwartaal 2012 “  & de EUR 80 “afdracht extra trekking”  (30-8-2012)

 

Karin Eijsten uit Harderwijk voor de EUR 15 (27-8-2012)

 

Familie Danielle, Pim & Yente van der Meer voor hun bezoek aan de Fuertedogs finca en de EUR 100 (26-8-2012)

Dochtertje Yente van der Meer voor haar spaarcentjes in de Fuertedogs collecte bus (26-8-2012)

 

Judith and Armin Lansche from BERLIN for the donation of EUR 760 for the castration /sterilisation of the La Pared podencos ( GYPSY, OREO , JULES, JISKE  en SHALY, SHELY & NIEKO)

 

Lisa Kamm & marcel from Switzerland for their visit and help and the EUR 50 (3-8-2012)

 

Wolfgang Putzke & Petra kohl for their visit of the Fuertedoggies and the EUR 50 “ for BOBO” (1-8-2012)

 

JULI   2012

Mw AJ Mulder uit Den Haag voor de EUR 45 op de Fuertedogs rekening (30-7-2012)

 

Eve-Nouelle de Vries & Marieke Akse voor hun bezoek aan de Fuertedogs finca en de donatie van EUR 40  ( 30-7-2012)

 

Wolfgang Putzke & Petra Kohl for the EUR 160 for the welding job of the shadow places for the doggies. (27-7-2012)

 

Familie van der Weelen voor de donatie van EUR 50

 

Hr RA van der Vliet uit Den Haag voor de EUR 40  “donatie voor verjaardag Anja van der Ark” voor de Fuertedoggies   (15-7-2012)

 

John & Liz Wright for  their great help at the finca (13-7-2012) and the EUR 400 sponsoring of the welder and the material for the fences and shadow places

 

Margaret Wright for the EUR 65 ( 13-7-2012)

 

Mevrouw Flierman uit Beverwijk voor de donatie van EUR 25 via Jolanda de Koning ( 7-7-12 op de finca)

 

Jolanda de Koning & vrienden / bekenden voor de EUR 100 donatie en voor de klusdagen op de finca (7-7-12)

 

Saskia de Haan voor haar goede hulp op de finca tijdens haar klusvakantie en voor de EUR 20 (10-7-2012)

 

Harry & Marina de Meester uit België voor hun hulp op de finca en de donatie van EUR 20 (7-7-12)

 

Wolter Vleeming & Dagmar voor de EUR 40 ( via Sylvie , 5-7-2012)

 

Karlijn – familie & vrienden voor de EUR 250 voor de Fuertedoggies ( 7-7-2012 )

 

Paul en Wilma Verkaik van BDA / Dak en Gevel Opleidingen voor het sponsoren van ijzerwerk voor de omheining, afsplitsen van velden, dakpanelen voor de afdakjes en schaduwplekken voor de honden, het inhuren van een lasser enz.  ( juni / juli 2012)

 

JUNI  2012

Samantha Pelosa voor haar bezoek aan de finca en de EUR 20 ( juni 2012)

 

Jan Huybrechts voor het adopteren van VALIENTE en het terugstorten van EUR 80 in de castratiepot (21-6-2012)

 

Anja van der Ark en Mano van Oort uit Den Haag, adoptanten van LIZZY nu LIDO voor de EUR 50 en  voor het dagje helpen op de finca (juni 2012)

 

Paul van Pee uit België bedankt voor de klusdag en de donatie van EUR 25 (18-6-2012)

 

NIEKO & PATRICIA die hun verjaardag (16-6-2012) vierden en een groot feest gaven . De verjaardagsgasten  werd verzocht  om een enveloppe voor de FUERTEDOGS HONDEN te doneren ipv van een cadeau voor het koppel.   Het feest was een groot succes en alle gasten tezamen zorgden ervoor dat NIEKO en PATRICIA maar liefst  het  ENORME bedrag van  EUR 3255 aan de Fuertedoggies konden schenken !!  SUPER !!! Wat een genereuze aktie NIEKO & PATRICIA en alle gasten! DANK!!

 

MEI  2012

Carla & Paul Hendrikx voor hun bezoek aan de finca en voor de EUR 50 ( 29-5-2012 op de finca)

 

Wolfgang Putzke & Petra Kohl voor hun bezoek aan de finca op 29-5-12 en de EUR 100

 

Deelnemers van de Vriendenloterij NV  die de inleg van hun lot aan de Fuertedoggies hebben gekoppeld :  tezamen  EUR 201,60  “ afdracht 1ekwartaal 2012  ( 28-5-2012)

 

Barbara Ederzeel & Bert Rook voor hun betrokkenheid bij Elke en de honden en voor de donatie a EUR 200 tijdens hun bezoek (26-5-2012)

 

Vanessa Inland ( adoptante van LILY, NATA, GRITA) voor haar fincabezoek en donaties, EUR 50 op 3-4-2012 en EUR 50 op 26-5-2012

 

Familie Pierreux voor het adopteren van MARIT en de EUR 160 voor de sterilisatiepot opdat er weer een ander teefje op de finca geopereerd kan worden.

 

CMAG Visscher  voor de EUR 500 in de operatie pot voor de Fuertedoggies (25-5-2012)

 

Mw AJ Mulder uit Den Haag voor de “gift”  a EUR 40    (24-5-2012)

 

Familie Kessels uit Baarlo voor het adopteren van JOEPIE en extra gedoneerde EUR 260 ( 24-5-2012)

 

Mw AJA Nelisse uit Leidschendam  voor de EUR 75 op de FD-rekening “ trimgeld van mijn hond - gratis Natascha + extra-tje”  (23-5-2012)

 

Alain Peeters & Vanessa Inland voor de EUR 240  “ gift CISCA & GRITA”  ( 23-5-2012)

 

Familie Vreeburg voor de EUR 37,55  “bijdrage uit naam van Fuertedoggie KATY – jose, jaap, Jakko & Joelle” (22-5-2012)

 

Wilma Wessels , adoptante van ROBBIE voor de EUR 10 donatie voor BOY (21-5-2012)

 

Dirk bakker (adoptant KAYA) & Ellen voor hun bezoek aan de finca en de EUR 50  (20-5-2012)

 

Jolanda en Henny Kersten uit Cuijk voor het adopteren van k-pupje KITTY en de EUR 10 extra donatie (15-5-2012)

Ryck Bv voor de EUR 10 “uitbetaling Ryck tegoed”  ( 15-5-2012)

 

Bram en Meta van den Berg – uit Loenen a/d vecht voor het adopteren van GIDEON nu SJAKIE en het terugstorten van EUR 85 in de castratiepot opdat er weer een ander reutje op de finca gecastreerd kan worden ( 14-5-2012)

 

Een koppel uit Nederland dat de finca bezocht en EUR 50 doneerde, Monik & ?  - mei 2012

 

Judith Lansche EUR 130 donation for  podenco pup BINKY & Podenco Rudolf ( mei 2012)

 

John & Liz Wright for their visit and help at the finca and the EUR 300 donation (13-5-2012)

 

Margaret Wright for the EUR 70 ( 13-5-2012 John wright on finca)

 

Susanne Safkan for the EUR 300 on the Fuertedogs account  “ FORESTER 2012 and/or any other purpose of Elke” – kind greetings – Susanne  (11-5-2012)

 

Familie Knoop uit Maastricht voor het adopteren van pointer teefje POINTY nu MONTY en het doneren van EUR 110 in de sterilisatiepot opdat daarmee een ander Fuertedoggie geopereerd kan worden. ( 10-5-2012)

 

Judy Kleinbongardt, organisator van de jaarlijkse Podenco dag en schrijfster van  het “PODENCO BOEK” voor de “EUR 100 extra donatie vd opbrengst podencomeeting” (10-5-2012)

 

Alle bezoekers, adoptanten, donateurs, sympathisanten  en vrijwilligers van de  Fuertedogs stand op de PODENCO DAG 6 mei 2012 – er werd TOTAAL maar liefst EUR 2015 aan donaties voor de FUERTEDOGS HONDEN opgehaald !!!   IEDEREEN ENORM HARTELIJK BEDANKT !!!!    (6 mei 2012)

 

Familie Vleeming voor het ter beschikking stellen van de stand met toebehoren.

 

Paul & Glynis terry for the EUR 20 ( 3-5-2012)

 

Irmgard van Bergen uit Leusden voor de EUR 250 “ Royalties”  (3-5-2012)

 

 

APRIL 2012


 

Hilary Morley for her visit and the EUR 50 (30-4-2012)

 

Cesar Feijen & Loes Horst voor de EUR 50 en voor hun bezoek aan de finca  en het vliegen van podenco Sjoerd op 29-4-2012 naar Nederland

 

Sylvie Vleeming voor het adopteren van INGE en de EUR 60 voor de sterilsiatiepot (25-4-2012)

 

Rineke Alleman-Kooijman en haar zoontje STING uit Leidschendam voor de EUR 66,80 – “ aktie van STING op koninginnedag 2012 ”

 

Erica Scheepers uit Gorichem  ( adoptante van podenca KIMI) voor de EUR 10,   “opbrengst van 2 verkochte hondentuigjes  , groeten KIMI”  (19-4-2012)

 

Sophie Timmer voor het adopteren van K-pupje KIKA nu ZELDA en voor de extra donatie a EUR 60 (12-4-12)

 

Geert van den Reek voor de EUR 50 donatie ( via Melanie Gertsen op de finca 9-4-2012)

 

CANICROSS NEDERLAND voor de EUR 647,50 die zij ophaalden voor de Fuertedoggies  tijdens de  BENEFIETRUN  IJMUIDEN 2012 – “ dankzij alle lopers en donateurs”

 

Ine Neijnens voor het adopteren van LISS en het terugdoneren van de EUR 110 in de sterilisatiepot opdat er weer een ander hondje op de finca gesteriliseerd kan worden ( 10-4-2012)

 

Lenie & Lotte Molenaar uit Bleiswijk voor de EUR 60 “ opbrengst collectebus” (2-4-2012)

 

MAART 2012


 

Anja & Daniel (Dld) voor de EUR 20 en het bezoek aan de finca 19-3-2012

 

Susanne van den linden voor de EUR 100 voor podenco TRAX (31-3-2012)

 

Susanne van den Linden voor de EUR 150 voor de sterilisatie van ABBY (31-3-2012)

 

Bram & Meta van der BERG uit Loenen a/d Vecht voor de EUR 100 “opbrengst collectebus” (22-3-2012)

 

Doris Overwien voor haar bezoek aan de finca in maart 2012 en de EUR 50

 

Ineke ( vriendin van Doris Overwien) voor haar bezoek aan de finca en de donatie EUR 50 ( maart 2012)

 

Hr PCM verbeek uit Adam voor de EUR 100 voor SITA (21-3-2012)

 

EUR 18 via stichting DERDENGELDEN uit Zeeland “ Donaties februari 2011 via Donatiemodule stichting GEEF GRATIS” -  EUR 18,00   ( 5-3-2012)

 

FEBRUARI 2012

Vriendenloterij NV voor de EUR 38,40 “afdracht  extra trekking”  - * 14e trekking* (27-2-2012)

Vriendenloterij NV voor de EUR 205,90  “afdracht  vierde kwartaal 2011) op 27-2-2012


Kevin de Haas en zijn vriendin Denise voor hun hulp om Fuertedoggies LISS & JUUL naar Nederland te vliegen ( 23-2-2012)

Wilma Verkaik -Hartog voor haar 4-daagse klusvakantie (19 tm 23feb 2012) op de Fuertedogs finca, haar aandacht voor de hondjes en het vliegen van JUUL en LISS naar Nederland.

Dave Verkaik ( zoon van Wilma) voor de EUR 20 voor de Fuertedogs honden

een anonieme kennis van Wilma voor de EUR 50 (19-2-2012)

Frank & Jet ( vrienden van Wilma) voor de EUR 100 voor de hondjes (19-2-2012)

Frank & Patricia ( vrienden van Wilma) voor de EUR 75 voor de Fuertedogs ( 19-2-2012)

 

AA Rademaker uit Purmerend voor de donatie van EUR 20 op de rekening ( 19-2-2012)

 

Sylvie Vleeming voor het fijne thuis dat zij Fuertedoggie TAPSY biedt, voor haar klusweek op de finca ( 16 tm 23 feb 2012), voor haar liefde, inzet & betrokkenheid bij Elke & de Fuertedoggies en voor het vliegen en opvangen van INGE. TOP!

 

Marie Jeanne & Liesbet Pierreux voor hun klusvakantie (9  tm 18 feb 2012), voor hun enorme harde werk, hun liefde en aandacht voor de honden, alle cadeaus en lekkernijen voor Elke en de hondjes en voor het vliegen van JOSHUA en SAMBA op 18-2-2012.  HARTELIJK DANK voorALLES!!

 

Hilary & Brian Morley for their donation of EUR 50 and the television (17-2-2012)

 

Kath & Richard Rowett ( friends of Hilary & Brian) who sold their sofa and donated EUR 100 for the Fuertedogs (17-2-2012)

 

Elly Scholtsz voor de donatie a EUR 110 tbv sterilisatiepot en voor de AoA van Joepie a EUR 20 gedurende de periode van 1 jaar. (17-2-2012)

 

Nina Bockstael voor haar finca bezoek en de EUR 50 (15-2-2012)

 

Marian Wilten die al sinds december 2008 podenco PAX ondersteund en voor zijn verzorging in 2012 alvast EUR 550 op de Fuertedogs rekening liet bijschrijven ( 13-2-2012 ) DANK MARIAN voor je trouwe steun!

 

Judith Lansche for the donation of EUR 500 for the podencos saved from La Pared and for her visit of the Fuertedogs finca (17-2-2012)

 

Familie Deen voor het vliegen van NEO & NOA naar Nederland op 12-2-2012

 

Karin Deen voor haar bezoek aan de Fuertedogs finca en haar hulp bij de schoonmaak en de knuffels voor de honden. Ze bracht maar liefst EUR 450 mee voor de Fuertedoggies. Dankzij dit bedrag konden er 3 teefjes worden gesteriliseerd en een reutje gecastreerd. HARTELIJK DANK aan vrienden, bekenden en familie van Karin die haar hielpen om het bedrag bij één te brengen! (10-2-2012)

 

Familie Schutte ( adoptanten van SANDY) uit Wageningen  voor de donatie van EUR 250 op de FD-rekening “ VAN SANDY “  ( 14-2-2012)

 

Stichting FONTYS   voor de donatie  van EUR  316 op de FD-rekening (7-2-2012)

 

Ryck BV uit Den Haag voor de EUR 10 – “uitbetaling RYCK tegoed”  (6-2-2012)

 

JANUARI 2012

Bernadette van Dam die 10 dagen op de Fuertedogs finca kwam helpen  (29jan tm 9feb 2012) en de hondjes verwende met aandacht, knuffels en dekentjes en haar handen flink liet wapperen om de dagelijkse schoonmaaktaken klaar te krijgen.  Bernadet, bedankt voor je betrokkenheid, inzet en hart voor de honden!

 

Ada van Kooten voor de EUR 50 “ Hot-stone behandeling voor Elke” ( 27-1-12)

 

Samantha Peloso voor haar bezoek aan de finca op 27-1-2012 en de EUR 20

 

RYCK BV uit Den Haag voor de EUR 10 “ uitbetaling RYCK tegoed” ( 23-1-12)

 

MG Klatte uit Den Haag voor de EUR 80 voor de castratie van MATEO (23-1-2012)

 

Elly Scholtsz & Cilia Visscher die twee weken op vakantie naar Fuerteventura kwamen en door het wat matige weer extra veel tijd op de finca doorbrachten en hielpen waar zij konden, bovendien werden de hondjes en Elke verwend met lekkernijen en cadeaus. HARTELIJK DANK dames voor de trouwe support!

 

Xavier Verdonck & Anne Bertrand  voor hun finca bezoek op 17-1-2012 en de donatie van EUR 200

 

Stichting ANIMAL  MEDICAL voor  de EUR 7,50 “virtuele adoptieproject” (11-1-12)

 

KALLIOPE  uw TEKSTBUREAU , Liz en Astrid uit Vlissingen voor de gedoneerde EUR 70( 11-1-2012)

 

Mw YYM Versneij uit Hilversum voor de EUR 20 (10-1-12)

 

Hr PCI  Ligtelijn uit Ede voor de EUR 50 op de FD-rekening  “bedankt voor de leuke dag op de finca – kees & helen” (9-1-12)

 

Irmgard van Bergen uit Leusden voor de donatie van EUR 250 op de FD-rekening “ voor een goed begin van 2012” (10-1-2012)

 

Monique  van Putte-Kerckhaert ( nicht van Frank & Patrick Fassaert) voor de gedoneerde EUR 100 op de FD-rekening (8-1-2012)

 

Yvonne Gelder uit Maastricht, adoptante van bobtail ALEX nu WAMMES voor de donatie van EUR 50 “ Gelukkig nieuwjaar van Wammes” ( 6-1-2012)

 

Mw AJ Mulder uit Den Haag voor de gift van EUR 30 op de FD-rekening (6-1-2012)

 

EUR 65 via donatiemodule Stichting GEEF GRATIS via stichting DERDENGELDEN in Zeeland (4-1-2012)

 

Sarah Poulain EUR 20 voor hondenvoer (1-1-2012)

 

Hr H J W Sigger uit Maartensdijk  voor de EUR 100 donatie op 31-12-2011 “ ipv vuurwerk”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


nieuwsflash / uitnodiging:

 

FUERTEDOGS DAG

-  6 mei in OSS -

FD-logo-002

We hopen U & UW HOND(EN)
te mogen begroeten bij de FUERTEDOGS STAND
tijdens

de PODENCODAG 2012 aan de GEFFENSE PLAS  in OSS


 

        Tijd:   11.00 uur tot ca. 16.00 uur

                Adres:  Gielekespad 10,  5343 XN in OSS

                            Entree: Uw vrijwillige bijdrage voor het goede doel

 


Tot dan !
-----------


Om aandacht te vragen voor de Podenco's organiseert Judy Kleinbongardt van de website  spaansehonden.info dit jaar ook weer de jaarlijkse Podencodag. Deze dag draait om (liefhebbers van) de Podenco, Galgo, Greyhound en andere honden uit Spanje maar de overige honden met hun baasjes zijn natuurlijk ook van harte welkom!!

 

FUERTEDOGS zal op de PODENCODAG aanwezig zijn met een stand en hoopt daar velen van z'n adoptanten, donateurs en betrokkenen te mogen begroeten.


Het belooft een leuke dag te worden, we kijken er naar uit en hopen dan ook op een grote opkomst onder de Fuertedogs symphatisanten.


Net als in 2007 , 2009 en 2010 zal Elke zelf aanwezig zijn en hoopt zij velen van haar honden even terug te kunnen zien!!


U bent allen van harte welkom met uw viervoeter(s) op het terrein aan de Geffense Plas te Oss.

Tot ziens op zondag 6 mei bij onze Fuertedogs stand !

 

 

WAT IS ER TE DOEN..


Allereerst is de jaarlijkse Podencodag op zich al een lust voor het oog voor iedere hondenliefhebber.

Het is fantastisch leuk om zoveel honden bij elkaar te zien. Vooral ook in het besef dat vele van deze honden oorspronkelijk een tragisch lot beschoren was en des te meer de vreugde dat zij allen een tweede kans kregen. Het is heerlijk om al deze honden in vrijheid te zien rennen en zich gezamelijk te zien vermaken op het losloopveld. Dat alleen al is meer dan de moeite waard om deze dag te bezoeken. Er staan 31 stands dus het is sowieso leuk om langs de diverse kraampjes te slenteren en rond te kijken.

Daarnaast pakt Fuertedogs dit jaar flink uit op de Podenco dag! 

Voor  de viervoeters is er een hondenspeelhoek u en uw hond kunnen kennismaken met TREIBBALL (Doggyvents , Annet Schultze), een in Nederland nog jonge sport die aan populariteit wint , tevens is er een schelpenbak met ballen en een hondengrabbelton.

doggyvents-

 

Naast de hondenspeelhoek en de verkoop van verschillende aan ons gedoneerde produkten zijn er ook leuke prijzen in de wacht te slepen met aktiviteiten als hondenbrokken raden, een grabbelton voor kinderen, blikgooien, als ook een loterij met aantrekkelijke prijzen.

 

prijs

 

De opbrengst van alle Fuertedogs activiteiten komt volledig ten goede aan Elke's hondenopvang op Fuerteventura!

 

 

Hondenschool TIBBE uit Zevenaar is aanwezig en geeft informatie over gehoorzaamheidscursussen specifiek voor Spaanse honden. In de Fuertedogs loterij kunt u een waardebon winnen voor een privé-les van 1 uur. Kim in de Braekt staat u graag te woord in de stand van Fuertedogs.

Tibbe

Hans de Waard, ontwikkelaar van de JASSENTECHNIEK zal tussen 11.00-13.00 uur aanwezig zijn. Folders en informatie en het boek over JASSENTECHNIEK zijn beschikbaar in de stand van Fuertedogs. Met deze methode kan men in korte tijd een hoop ballast uit het verleden loslaten. Een echte aanrader!  JASSENTECHNIEK kan bij getraumatiseerde honden of honden met gedragsproblemen leuke resultaten opleveren.

In de Fuertedogs loterij is een consult JASSENTECHNIEK voor u zelf of uw hond te winnen. Dus koop een lootje a EUR 5 en steun daarmee de Fuertedoggies en win deze unieke prijs

JT-hans_de_waard

 

Attentie:

DEZE FUERTEDOGS OPVANGHONDEN zijn aanwezig op 6 mei in OSS:

zij hopen nog op een fijn thuis!!

FD-opvang

De bovenstaande FUERTEDOGGIES zitten momenteel in opvang in Nederland en zijn nog op zoek naar een definitieve thuisbasis. Zij zullen allen op 6 mei aanwezig zijn en we hopen dat er onder de bezoekers mensen zijn die wellicht één van deze leuke honden een fijn thuis zouden willen bieden. Maakt u vooral kennis met deze leuke honden!

Zij zijn herkenbaar aan de "FUERTEDOGS  TER ADOPTIE" - hesjes

AL MET AL is er dus veel te doen en veel te zien op de aankomende Podencodag, dus het is zeker de moeite waard om op 6 mei naar Oss te komen. U kunt rekenen op een gezellig dagje uit met de hond(en), waar iedereen elkaar weer eens kan ontmoeten, elkaars honden kan bewonderen en waarbij ervaringen over en weer kunnen worden uitgewisseld. En wellicht gaat u met een leuke prijs naar huis. Wij hopen veen van jullie daar te begroeten bij de Fuertedogs stand.

Voor meer details, speciale aandachtspunten en routebeschrijving verwijzen wij  naar de website van Judy Kleinbongardt met gedetailleerde informatie over de Podencodag 2012. www.spaansehonden.info

 

De routebeschrijvingen  vindt u op http://www.geffenseplas.nl/ 

 

of bij Google Maps http://maps.google.nl/

 

Koop een lot van de VriendenLoterij en steun daarmee de FUERTEDOGS HONDENOPVANG

 

Sinds enige tijd is Stichting Fuertedogs één van de vele goede doelen binnen de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij). De VriendenLoterij steunt organisaties op diverse gebieden, waaronder ook onze ANBI geregistreerde Stichting Fuertedogs. De helft van de inleg gaat rechtstreeks naar deze goede doelen. Dit kan dus behoorlijk oplopen en is een leuke manier van sponsoren.


Logo VriendenLoterij Link naar VriendenLoterij

 

Speel je nu al mee met de VriendenLoterij en wil je het lot of loten koppelen aan Stichting Fuertedogs? Ga dan direct naar hun website en gebruik de volgende gegevens:

Stichting Fuertedogs (Leimuiden),  sponsor code 310621

Speel je nog niet mee, maar wil je dat wel?

Ga dan via bovenstaande banner naar de site van de VriendenLoterij, hiermee is de koop van je lot(en) al automatisch gekoppeld aan Stichting Fuertdogs. Speel mee, ondersteun Elke's werk op Fuerteventura en maak ook nog eens elke week kans op € 100.000,- of één van de 200.000 andere prachtige prijzen!

Een lot in de Vrienden Loterij kost slechts € 2,20 per week. Jouw inleg wordt maandelijks geïncasseerd. In maanden met 4 trekkingen (en de extra trekking) betaal je dus € 8,80. In de maanden met 5 trekkingen betaal je € 11,00. 

De helft van je inleg (dus niet de helft van uw prijs!!)  gaat rechtstreeks naar Stichting Fuertedogs, iedere maand opnieuw! 

Alvast heel hartelijk dank!

PS.  BELLEN is SNELLER en in dit geval efficiënter dan per email :

klantenservice Vriendenloterij :  tel.  0900-3001400

U wordt altijd schriftelijk danwel per email op de hoogte gesteld van gewonnen prijzen. Makkelijk en safe dus.

prijs

Dit Bluetooth speakersysteem van Logitech (twv EUR 149,95) kunt u winnen in de Fuertedogs loterij.
Deze prijs is gesponsord door Robér Sanders van Vision Security, adoptant van Fuertedoggie BIBI.
Koop een lootje a EUR 5,00  in de Fuertedogs loterij en steun zo de FD-roedel !!

 

Nedac Sorbo bedankt voor de donaties namens de Fuertedogs roedel !

 

TOT ZIENS OP DE PODENCODAG 6-5-2012 te OSS !!