JAARVERSLAG STICHTING FUERTEDOGS  2012

 

 1. ALGEMEEN

1.1    Structuur

 

Stichting Fuertedogs is op 20 oktober 2008 opgericht te Barendrecht. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24445414 en valt met zijn activiteiten onder de dierenpensions en dierenasielen.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers waarbij Elke Kaaskooper de dagelijkse gang van zaken in handen heeft en daarmee het leeuwendeel van de activiteiten verricht. De stichting is volledig afhankelijk van giften. 

Stichting Fuertedogs is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder (RSIN / fiscaal) nummer 8200.16. 007 .

 

1.2    Samenstellling van het bestuur (2012)

 

Naam

Functie in het bestuur

Bestuurslid vanaf

Bestuurslid tot

Open positie

Voorzitter

 

 

K.C. Beijen

Secretaris

01 oktober 2011

 

P. Victoor

Penningmeester

01 juli 2010

 

K. Kaaskooper

Adviserend lid

20 oktober 2008

 

M. Groenemeijer

Adviserend lid

01 juli 2010

 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten uit naam van de stichting. De bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte kosten. Sinds de oprichting van de stichting in 2008 hebben de bestuursleden geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

1.3    Contactgegevens

Stichting Fuertedogs

p/a Drechtlaan 34

2451 CM Leimuiden

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.fuertedogs.com

Rekeningnummer: NL 42 ABNA 052.82.62.289 ABN AMRO bank te Vleuten 

RSIN/ Fiscaal nummer: 8200.16.007   

 

2. STICHTING FUERTEDOGS

 

2.1    De stichting - algemeen

Elke Kaaskooper, sinds 2002 op Fuerteventura verblijvend, heeft zich het lot van de honden op het eiland altijd erg aangetrokken. Door de jaren heen heeft ze getracht om zoveel mogelijk noodlijdende dieren te helpen. Na jarenlang via verschillende kanalen geholpen te hebben, is zij in 2007 gestart met een eigen opvangcentrum.

Anno 2012 lopen er gemiddeld zo’n 125 honden bij Elke op de finca rond. Elke huurt voor deze honden een verwaarloosde boerderij / finca. Met 127.000m2 grond biedt deze locatie talrijke mogelijkheden. Stap voor stap is ze sindsdien voortdurend bezig om een degelijke hondenopvang te realiseren, een enorm karwei naast de gewone dagelijkse verzorging van zo´n grote groep honden!

De meeste hondjes bij Elke komen uit één van de vier op Fuerteventura aanwezige dodingstations. Anderen zijn op het terrein van de opvang achtergelaten of opgehaald na een noodoproep door mensen van het eiland. Deze vaak noodlijdende hondjes worden door Elke met liefde opgenomen, behandeld en voorbereid op een beter leven elders. 

Helaas zitten er soms ook getraumatiseerde of mishandelde hondjes bij die veel tijd nodig hebben om te herstellen. Sommige van deze honden zullen de rest van hun leven bij Elke blijven omdat ze zodanige schade hebben opgelopen dat ze niet meer te herplaatsen zijn. Op de finca van Fuertedogs kunnen deze gewonde hondenzieltjes tot rust komen en hopelijk wat van hun verloren vertrouwen terug winnen. 

Honden in Spanje en dus ook op Fuerteventura leven vaak onder barre omstandigheden. Zonder de lokale ware dierenliefhebber te kort te willen doen, blijft de Spaanse mentaliteit ten opzichte van dieren vaak zeer bedroevend. Vooral de Podenco Canario, de voor de Canarische Eilanden zo kenmerkende jachthond, heeft het zwaar te verduren. De Fuertedogs roedel telt dan ook zo’n 60 afgedankte podenco’s danwel podencokruisingen.

Deze honden worden gebruikt voor de jacht op konijnen, maar aangezien er slechts 12 zondagen per jaar gejaagd mag worden op het eiland wordt de Podenco de rest van het jaar behoorlijk verwaarloosd. Ze liggen te vegeteren aan te korte kettingen zonder bescherming tegen de felle Canarische zon, met te weinig of zelfs geen water en/of voer. Vaak genoeg worden ze dood aan de ketting gevonden. Overleven ze het wel tot de volgende jacht dan sterven ze vaak door gebrek aan voorbereiding en training of worden ze als de prestaties uitblijven zonder pardon afgeschoten, opgehangen of gewoon ergens achtergelaten om te verhongeren.

Maar ook andere hondenrassen hebben het moeilijk op Fuerteventura. De gemeenten hebben op Fuerteventura vier zogenaamde dodingstations. Alle honden die los op straat lopen worden door speciale hondenvangers van de gemeente gevangen en in zo’n centrum gestopt. Ook de mensen die hun hond niet meer willen, kunnen deze zo afgeven bij de dodingstations. Afhankelijk van het aantal honden in de betreffende “perrera municipal ” worden de honden dan gewoonlijk na 10 tot 20 dagen zonder pardon afgemaakt, meestal op een dieronvriendelijke wijze.

 

2.2    Doel, activiteiten en beleid van de stichting

De Stichting Fuertedogs is een Nederlandse stichting die tot doel heeft de hondenopvang van Elke Kaaskooper op Fuerteventura te ondersteunen. Het gaat daarbij zowel om financiële als om praktische steun. We zijn een kleine, flexibele, onafhankelijke en transparante stichting die zich inzet voor de door Elke opgevangen honden. Activiteiten en beleid van de stichting zijn hier op gericht:

 • Het opvangen en verzorgen van noodlijdende honden
 • Behandeling van de honden door middel van medisch onderzoek, castratie/  sterilisatie, inenten en chippen en noodzakelijk medische ingrepen
 • Herplaatsen van honden, voornamelijk in Nederland, België en Duitsland
 • Het onderhouden van contacten met adoptanten, sponsoren en donateurs
 • Het onderhouden van een ondersteunend vrijwilligersnetwerk
 • Het onderhouden van contacten met andere, gelijkgerichte organisaties en personen
 • Deelname aan evenementen ( bijvoorbeeld de  Podenco-dag)
 • Zoeken van de publiciteit (website, internetportalen, verspreiden van folders, braderieën, en niet te vergeten de mond-op-mond reclame etc.)
 • Fondsenwerving:
  • de maandelijkse Adoptie op Afstand donaties naast onregelmatige of éénmalige giften
  • vergoeding voor geadopteerde honden en facultatieve terugstorting van neutralisatiekosten
  • spontane giften van fincabezoekers
  • sponsoren voor specifieke projecten
  • benificiënt van goede doelen loterijen met name de Vriendenloterij
  • via akties en evenementen

 

2.3    Communicatie

De website – www.fuertedogs.com – is voor de stichting van groot belang om met haar achterban te communiceren en nieuwkomers te informeren.

Op de Fuertedogs website kunnen nieuwsberichten, gebeurtenissen op en rond de finca, achtergrond informatie over de honden, hun happy end foto’s en een overzicht van donaties en hulp door vrijwilligers worden gepubliceerd.

Voor de promotie van haar werkzaamheden heeft Stichting Fuertedogs een flyer beschikbaar in diverse talen. De flyer heeft ten doel mensen bekend te maken met de stichting en om vluchtpartners bereid te vinden te helpen bij het begeleiden van honden naar hun nieuwe tehuis in Nederland, België of Duitsland.

 

 

Voor het onder de aandacht brengen van honden die geschikt zijn om te worden bemiddeld, publiceren we op een aantal portaal sites om hun kans op een eigen thuis te verhogen.

 

2.4    Evenementen 2012

 • De Podencodag op 6 mei 2012 / georganiseerd door Judy Kleinbongardt
 • Rommelmarkten en braderieën

Op de Podencodag 2012 is Elke Kaaskooper zelf ook aanwezig geweest. Het is een belangrijke dag waar liefhebbers van het Podenco ras samenkomen en informatie uitwisselen. Op de Fuertedogs finca zijn relatief veel Podenco’s aanwezig (rond de 60). Ze hebben een prachtig karakter, aandoenlijk, lief en vrolijk. Mede vanwege hun jachtinstinct maar ook vanwege hun relatief geringe bekendheid behoren zij vooralsnog helaas nog tot de wat moeilijker plaatsbare honden. Gelukkig zijn er steeds meer fans met een voorliefde voor de podenco’s, ook vanuit de hondensport bijvoorbeeld canicross (www.canicrossnederland.nl). Zo zijn onder andere Fuertedoggies ELMO, MICK, DOX, JELLE en LEVI (allen podenco-kruisingen) zeer enthousiaste canicrossers.  MICK met zijn baasjes Marianne van de Linden en Fred Hazeleger werd zelfs wereldkampioen canicrossen in Belgie. Voor podenco’s maar ook voor andere honden een fantastische bezigheid, deze sport.

 

Voor Stichting Fuertedogs was de Podencodag  2012 tegelijk ook een manier om weer even contact te maken met betrokkenen en adoptanten. Het was dan ook hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de moeite hadden genomen om (met hun geadopteerde hondjes) langs de Fuertedogs stand te komen. De hondjes zagen er stuk voor stuk allemaal goed uit. Het weerzien van haar hondenkinderen was voor Elke weer een flinke booster om door te gaan met haar missie.

In 2012 hebben vrijwilligers ook diverse malen aan een rommelmarkt of braderie deelgenomen, waarbij hun opbrengst bestemd was voor Fuertedogs. Veel dank daarvoor.

 

2.5    Donateurs inclusief Adoptie op Afstand ( AoA)

De stichting heeft een vaste achterban van donateurs waar dit jaar weer een aantal nieuwe mensen bij zijn gekomen die de stichting een warm hart toedragen. De meeste donaties bestaan uit een maandelijks bedrag voor het adopteren van een specifieke hond op afstand dan wel voor de Fuertedogs roedel in het algemeen.

Verder zijn er donateurs die een specifieke donatie doen voor bijvoorbeeld het castreren of steriliseren van een bepaalde hond of een vergoeding geven voor het mogelijk maken van een operatie van een gewonde of zieke hond of een verbeteringsproject op de finca.

Al deze bijdragen zorgen ervoor dat de Fuertedogs opvang kan blijven draaien. Het is daarom een belangrijk doel voor het bestuur om de kring van donateurs te onderhouden en uit te breiden, zeker gezien het feit dat het aantal op te vangen honden op de finca nog steeds groeit.

 

2.6    Adoptie van een hond

Wanneer iemand geïnteresseerd is in het adopteren van een hond van de stichting wordt er gevraagd een interesseformulier in te vullen. Dit formulier wordt door Elke bekeken en beoordeeld. Hierna wordt er contact opgenomen met de potentiële adoptant en worden eventuele verdere vragen doorgenomen en zoveel mogelijk informatie over de betreffende hond uitgewisseld. Indien beide partijen hierna verder willen gaan, volgt een kennismakingsbezoek waarvan een verslag wordt opgesteld met hierin ook de beoordeling of de te adopteren hond een goed tehuis kan worden geboden. Bij een positieve uitslag kan het adoptiecontract opgesteld worden en zal de adoptant de adoptiebijdrage naar de stichting overmaken. Elke maakt de hond dan klaar voor de vliegreis en zoekt een vluchtpartner om de hond te kunnen begeleiden op de vlucht.

Op de bestemmingsluchthaven worden de hond en de vluchtpartner opgevangen door een Fuertedogs vrijwilliger. In veruit de meeste gevallen zijn ook de adoptanten zelf daarbij aanwezig en vindt meteen de overdracht plaats.

 

En dan begint voor de hond de aanpassing van een buitenleven op de finca aan een huiselijk leven bij de adoptiefamilie. Per e-mail, telefoon, skype of huisbezoek wordt er daarna contact gehouden met de adoptant om zo een stukje nazorg te kunnen houden. Mocht er ondanks alle zorg toch iets niet goed gaan met de hond bij zijn nieuwe tehuis, dan zal de stichting hier te allen tijden een oplossing voor zoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van een hondengedragsdeskundige.

 

Elke's project leidde in 2012 voor 207 honden tot een veilig onderkomen en daarmee een nieuwe kans op geluk. Daarvan leven er 126 honden op de finca in plaats van het dodingsstation als eindstation. Dankzij de financiële steun van veel mensen konden/kunnen zij gelukkig allemaal naar behoren verzorgd worden. Er vonden totaal 81 honden een nieuw thuis. En wel 41 in Nederland, 32 fuertedoggies vonden hun weg via bevriende relaties in Duitsland. Er gingen 5 honden naar België, 1 naar Frankrijk en 2 honden vonden een fijn thuis op Fuerteventura zelf. Al met al kunnen we daarmee voor 2012 wederom spreken van een geslaagde missie.

BEDANKT MENSEN, voor uw hulp en betrokkenheid!


 

2.7    De Fuertedogs Finca

 

De finca waar Elke en de honden verblijven is een oude verwaarloosde boerderij / finca bij het dorpje Las Pocetas. Anno 2012 is een groot stuk van de finca omheind en zijn er binnen deze omheining een flink aantal verschillende zones aangebracht waarbinnen de honden overdag vrij kunnen lopen, spelen en rusten. Op de velden staan er omgebouwde kabelhaspels zodat de honden beschutting kunnen zoeken tegen de hete zon. Nog meer schaduwplekken creëren blijft echter noodzakelijk vanwege de toename van het aantal honden. Op ieder van de velden is altijd voer en vers water aanwezig. ’s Nachts gaan alle honden naar de betegelde nachtverblijven met voor iedere hond een mand. Elke ochtend, als de honden zich op de velden vermaken, worden de nachtverblijven grondig schoongemaakt zodat de honden ’s nachts weer een schone plek hebben om te slapen.

 

Dit jaar hebben ook weer veel belangstellenden en vrijwilligers de Fuertedogs finca bezocht. Sommigen kwamen alleen om kennis te maken met de honden, anderen om Elke te helpen met de dagelijkse activiteiten. Naast de dagelijkse schoonmaak- en verzorgingsaktiviteiten blijft regelmatig preventief sproeien met een anti-vlooienmiddel danwel het behandelen van de fincagrond met een gasbrander een noodzakelijke en tijdrovende bezigheid. Daarom is het zo fijn als ook hiervoor hulpvaardige mensen langskomen om de handen uit de mouwen te steken.

In 2012  waren er ook een aantal vakmensen op vrijwillige basis bereid om allerhande kluswerk aan de finca te verrichten.  Zo is onder meer een deel van het dak onder handen genomen (dankzij familie Vleeming). Is er veel gelast om de deuren en hekken weer goed af te kunnen sluiten. De nachtverblijven zijn uitgebreid en er is extra hekwerk neergezet. Het kluswerk was in 2012 verder vooral gericht op de opsplitsing van nog meer velden, extra doorgangen en sluizen.

Al dit werk was nooit mogelijk geweest zonder de belangeloze inzet van de betreffende mensen.

Hartelijk dank!

 

VOORUITBLIK OP 2013

Voor 2013 blijft het verder uitbreiden van de fondsenwerving zeer belangrijk omdat het aantal op te vangen honden op de finca nog altijd groeit. Logischerwijs brengt dat toenemende kosten voor voer, dierenarts, medicatie en dergelijke met zich mee.

Er staan ook nog verbeteringsprojecten aan de hondenopvang zelf op de verlanglijst. (Extra verblijven en doorgangen, reparaties aan dak- en hekwerk etc.)

Prioriteit in 2013 heeft echter het realiseren van meer schaduwplekken per veld in verband met de hete Canarische zon. Verbetering van de watervoorziening op de finca blijft ook voor 2013 nog een belangrijk item.  De waterdruk op de velden is ronduit slecht. Verder moet nagedacht worden over de huidige voeropslag. Ieder veld heeft tot op heden een oude liggende koelkast  die dient als voeropslag, bij regen zijn de koelkasten helaas niet waterproof. Wellicht is de aanschaf van kliko-karren een efficiënt en hopelijk financieel realiseerbaar alternatief.

Door het groeiende aantal honden zal er ook een oplossing gevonden moeten worden voor de dagelijkse bezetting op de finca. Elke Kaaskooper is zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag op de finca aanwezig. Naast vrijwilligers uit Nederland en België die soms voor een klusweek op de Fuertedogs finca verblijven, zou een dagelijks paar extra handen voor langere tijd zeer welkom zijn. Een hele uitdaging om hier een oplossing voor te vinden daar de stichting geen gelden heeft om mensen in dienst te nemen.

We zijn ook nog steeds op zoek naar de meest ideale manier voor het vervoeren van spullen naar de hondenopvang op Fuerteventura. Zowel voor het retourneren van transportboxen van geadopteerde honden als ook voor de gedoneerde goederen (hondenmanden, dekens, medicijnen, speeltjes, etc.). Dit alles moet vervoerd worden naar Fuerteventura. Sponsoring of suggesties voor transport blijven welkom.

 

 

 

JAARREKENING

1.1    Balans, Staat van Baten en Lasten & Kasstroomoverzicht

Balans per 31 december 2012

Activa

31 december 2012

31 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

1

 

2.723

 

5,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.723

 

5,209

 

 

 

 

 

 

Passiva

31 december 2012

31 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

Vrij besteedbaar vermogen

 

 

 

 

- Algemene reserve

 

2,723

 

5,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,723

5,209

 

 

 

 

 

 


Staat van baten en lasten over 2012

2012

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Adoptie hond

2

10.760

14,120

Adoptie op afstand- specifieke hond

3

11.319

11,051

Adoptie op afstand- algemeen

3

6.452

6,570

Donatie algemeen

4

21.333

17,317

Donatie castratie & sterilisatie

5

3.620

2,755

 

5353

 

Som der baten

53,484

51,813

 

 

 

Lasten

 

 

Finca investering

6

11,576

8,050

Huur

3.900

3,600

Voer

15,367

13,513

Honden medisch

7

14,113

15,778

Honden vliegreis

3,343

3,682

Boodschappen

2,235

2,260

Communicatie, software, website

8

1,730

1,334

Gas, water, licht

1,222

882

Auto

9

1,635

2,695

Overige lasten

10

849

1,246

 

 

 

Som der lasten

55,970

53,040

 

 

 

Saldo

(2,486)

(1,227)

 

 

 


Kasstroomoverzicht over 2012

 

 

2012

2011

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

 

 

 

Ontvangen donaties

 

42,724

 

37,693

 

Ontvangen adoptiegelden

 

10,760

 

14,120

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ontvangen kasstromen

 

53,484

 

51,813

 

 

 

 

 

 

 

Betalingen verbeteringen finca en huur

 

15,476

 

11,650

 

Betalingen honden medisch

 

14,113

 

15,778

 

Betalingen honden levensonderhoud

 

15,367

 

13,513

 

Betalingen vliegreis adoptiehonden

 

3,343

 

3,682

 

Betalingen boodschappen

 

2,235

 

2,260

 

Betalingen communicatie, website e.d.

 

1,730

 

1,334

 

Betalingen gas, water, licht

 

1,222

 

882

 

Betalingen vervoer

 

1,635

 

2,695

 

Betaalde overige lasten

 

849

 

1,246

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaande kasstromen

 

 

55,970

 

53,040

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

(2,486)

 

(1,227)

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investerings­activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investerings­activiteiten

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financierings­activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financierings­activiteiten

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettokasstroom

 

 

(2,486)

 

(1,227)

 

 

 

 

 

 

Toename/(afname) geldmiddelen

 

 

(2,486)

 

(1,227)

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

 

 

2012

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per 1 januari

 

 

 

5,209

6,436

Mutatie boekjaar

 

 

 

(2,486)

(1,227)

 

 

 

 

 

 

Stand per 31 december

 

 

 

2,723

5,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2    Toelichting op de Balans & Staat van Baten en Lasten

 

Liquide middelen
Het banksaldo van de stichting bedroeg op 31 december 2012 EUR 2,723 (31 december 2011: EUR 5,209).

Adoptie hond
De hond is levenslang in bruikleen door ADOPTANT. Het door de nieuwe eigenaar betaalde bedrag is een bijdrage in de algemene en medische kosten van FUERTEDOGS en is derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier. Het betreft slechts een tegemoetkoming en is helaas niet kostendekkend voor de gemaakte uitgaven ( zoals reisvaardig  maken van honden, Europees paspoort, een micro-chip,  de hondsdolheidsenting, puppy en cocktail entingen, dierenartskosten, anti-vlooi en wormmiddelen, vluchtkosten,  het retourvliegen van de transportbox etc.) .

Adoptie op afstand
Dit kunnen zijn donaties voor specifieke honden of voor de Fuertedogs roedel in het algemeen. Het zijn bedragen die maandelijks of per jaar binnenkomen. Deze gelden worden gebruikt voor de verzorging van honden.

Donaties algemeen
Deze donaties zijn onregelmatig van aard en worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor mensen deze giften storten. Denk aan de operatie van een gebroken poot, het oplappen van binnengekomen zieke honden, specifieke medicijnen voor een bepaalde hond, vergoeding voor de huur van de finca en voor het draaiende houden van de opvang met alles wat hierbij komt kijken.

Donaties castratie/ sterilisatie
Specifieke donaties voor het castreren/ steriliseren van de honden.

Investering finca
De finca blijft een oude boerderij met dito bijgebouwen. Ook dit jaar is er weer veel door vrijwilligers geklust om de voorzieningen te verbeteren: repareren van lekkende daken, uitbreiden van de nachtverblijven, uitbreiden en versterken van de omheiningen, lassen van deuren, timmeren van hokken, bouwen van extra kennels en nog meer allerhande klussen.
Tevens kon er dankzij een gulle donatie van familie Paul & Wilma Verkaik op 19-12-2012 een bouwkeet worden aangeschaft, een comfortabeler verblijf voor de vrijwilligers.

Honden medisch
Kosten voor dierenarts (behandelingen, castratie/ sterilisatie, dierenpaspoort e.d.) en medicijnen.

Communicatie, Software en website
Maandelijkse kosten voor internet, telefoon, de website en computer benodigdheden.

Auto
Betreft de autoverzekering, onderhoud en diesel van de bestelauto waarmee de honden, de transportboxen, het hondenvoer en andere voorraden, als ook de volle poepzakken worden vervoerd.

Overige lasten
Bankkosten en promotiemateriaal etc.

 

PROOST op een goed nieuw jaar !!