Beste adoptanten, vrijwilligers en belangstellenden,

Omdat inmiddels via diverse media berichten verschijnen over stichting Fuertedogs, willen we graag ook u alvast informeren.

Op donderdag 4 april jl. diende een kort geding tegen Fuertedogs; de uitspraak volgt op donderdag 11 april. Wij betreuren natuurlijk dat het zover gekomen is maar blijven staan voor onze eigen waarden en visie als het om het welzijn van onze Fuertedoggies gaat.   Wij hopen op uw vertrouwen en steun in deze lastige situatie.

Waar gaat het om? Voor het eerst in het bestaan van de stichting is de keuze gemaakt om 2 Fuertedogs hondjes (Holly en Hazel) terug te vorderen. Het ging hier om een adoptie- en opvangovereenkomst.  Het terugvorderen van de betreffende hondjes is natuurlijk niet een beslissing die zo maar is genomen. De betrokken adoptant heeft hulp cq ondersteuning gehad van vrijwilligers maar de gedragsmatige benadering richting onze hondjes was en bleef helaas van dien aard dat we ons in het belang van het welzijn en de ontwikkeling van deze twee pups uiteindelijk genoodzaakt zagen tot dit moeilijke besluit. Sindsdien heeft deze adoptant allerlei pogingen ondernomen om Holly en Hazel in haar definitieve bezit te krijgen. Fuertedogs heeft hierbij een strategie gekozen die eer doet aan waar we voor staan. Gelukkig worden we hierbij door een klein aantal vrijwilligers heel goed ondersteund. Verder worden we uitstekend juridisch bijgestaan door onze advocaat.

Wist u trouwens dat er sinds de oprichting van Fuertedogs inmiddels zo'n 372 hondjes zijn geadopteerd en daarmee een liefdevol thuis gevonden hebben?  Wist u ook dat er in zo'n 17 gevallen op verzoek van de adoptant een hond is teruggenomen door de stichting?  Redenen voor betreffende adoptanten waren onder meer overlijden, ernstige ziekte, onvoorziene veranderende (gezin/ familie) omstandigheden, scheidingen etc. 

De adoptie van een Fuertedoggie vindt plaats volgens een zogenaamde gesloten cirkel. We verplaatsen geen problemen van Fuerteventura naar Nederland.  Zoals bij jullie allemaal bekend, blijven de honden eigendom van de stichting. Onze adoptanten hebben ten allen tijde de mogelijkheid om de hond terug te geven; wij nemen dan  direkt de zorg over en zoeken zelf naar oplossingen.  Dit is een groot recht van onze adoptanten en een zware verplichting voor de stichting maar essentieel in onze werkwijze . Gelukkig gebeurt het dus weinig. Wij zijn trots op onze stichting. Trots op het bijzondere werk dat Elke verricht en op uw financiĆ«le, praktische en/of emotionele ondersteuning. Trots dat u met zo velen honden bij ons heeft geadopteerd en ze zo liefdevol verzorgt. Trots dat u ons ook zo vaak uit eigen beweging op de hoogte houdt van het wel en wee van het Fuertedoggie bij u thuis.

Dank aan allen voor uw steun, betrokkenheid en vertrouwen.

Stichting Fuertedogs  

www.fuertedogs.com

you cannot save the dogs of the world, 
but you can save the world of ONE dog..!